Nieuwsbrief

← Vorige

Actieweek Gezond Binnen (14 - 18 nov 2016)

De actieweek ‘Gezond Binnen’ van 14 tot 18 november 2016 promoot dit jaar een rookvrij huis. Want passief roken of ‘meeroken’ is een onderschat gezondheidsrisico bij ouders en kinderen. Het VIGeZ, de Vlaamse Logo's, het Agentschap Zorg en Gezondheid en Kom op tegen Kanker slaan daarom de handen in elkaar en zetten een week lang in op “woon gezond, samen naar een rookvrij huis!”

Waarom passief roken?

Passief roken is in Vlaanderen de belangrijkste milieufactor in huis voor het verlies van gezonde levensjaren. In Vlaanderen zitten 68.000 kinderen nog elke dag in de tabaksrook. Hierdoor hebben ze meer kans om ziek te worden. Veel ouders weten dat meeroken ongezond is en nemen al maatregelen. Alleen zijn er heel wat misverstanden. Zo is roken onder de dampkap of aan het open raam geen oplossing. De schadelijke rookdeeltjes verspreiden zich toch nog in huis zonder dat je er iets van merkt: in de lucht, op de meubels, het speelgoed. Enkel nooit binnen roken helpt kinderen beschermen tegen meeroken.

Voor wie?

De algemene bevolking

Wie kan aan de slag?

Lokale besturen, OCMW’s, dienstencentra, bib, huisartsen, apothekers, verpleegkundigen, kinderartsen en zorginstellingen…

Doe je mee?
Samen zorgen voor een rookvrij huis kan via 3 acties:

1/ Verspreid de boodschap ‘Binnen roken is nooit oké’. Dat kan aan de hand van een artikel in het infoblad, een filmpje op sociale media of maak gebruik van de andere communicatiematerialen.

2/ Doe een wachtzaalactie en informeer mensen tijdens het wachten over de gevaren van roken in huis. Een wachtzaalpancarte en banner zijn beschikbaar.

3/ Organiseer een vorming voor zorgverleners over het project 'Meeroken is geen binnenpretje, praat erover'. Dit project biedt ondersteuning aan zorgverleners om in dialoog te gaan over meeroken.

>> Voor alle acties en gedetailleerde informatie, kijk in de menukaart:

Logo Kempen zet je op weg

Wil je een andere actie organiseren rond gezond binnenmilieu en passief roken? Verkies je een ander thema dan passief roken? Neem contact op met de medisch milieukundige, Ruth Lembrechts, van Logo Kempen via tel 014/44.08.34 of mail naar info@logokempen.be

Meer weten: www.gezondbinnen.be

Deze actieweek ‘Gezond Binnen’ is een initiatief van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en de Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg) met steun van de Vlaamse overheid en in 2016 samenwerking met Kom op tegen Kanker.

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen