Nieuwsbrief

Over Logo Kempen

Wie zijn wij?

Een gezonde Kempen, gezond gedrag en een gezonde leefomgeving, dat is onze opdracht.

‘Logo’ staat letterlijk voor lokaal gezondheidsoverleg. Logo Kempen is één van de vijftien Logo’s in Vlaanderen en Brussel. Woon of werk jij in één van de 27 gemeenten van het arrondissement Turnhout, dan is Logo Kempen jouw aanspreekpunt.

Logo Kempen coördineert een regionaal gezondheidsnetwerk waarbij lokale besturen, onderwijs, zorgorganisaties, partners, terreinwerkers en gezondheidsprofessionals samen werken aan de uitvoering van het Vlaams preventief gezondheidsbeleid en de gezondheidsdoelstellingen. De focus ligt op ziektepreventie en gezondheidspromotie.

Wil je lokaal of regionaal, in je gemeente, op school of in je organisatie iets rond gezondheid doen, dan moet je bij ons zijn.

Missie

Logo Kempen brengt mensen samen en coördineert projecten, acties, methodieken en campagnes met als doel meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren voor iedereen.

Dat doen we door:

1.          Informeren over het bestaande gezondheidsaanbod in de regio.

2.          Uitwisselen van informatie en contacten over gezondheid en ziektepreventie.

3.          Coördineren van lokale acties rond gezondheid.

4.          Projectbegeleiding en coach bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten.

5.          Ondersteuning bieden bij de opzet van een gezondheidsproject- of beleidsplan.

6.          Feedback geven over resultaten en effecten van acties.

7.          Bijzondere aandacht schenken aan sociaal kwetsbare groepen.

8.          Overleg organiseren over gezondheid, de basis voor een werkbaar netwerk van partners in de Kempen.

9.          Noden en behoeften afstemmen en oplossingen aanreiken. 

10.        Actief zoeken naar nieuwe partners en nieuwe opportuniteiten.

Wie kan bij ons terecht?

Logo Kempen biedt in de 27 gemeenten van het arrondissement Turnhout coaching en advies aan lokale besturen, gemeenten, OCMW’s, gezondheidsraden. Wij ondersteunen het onderwijs en werken samen met de zorg- en welzijnssector, de bedrijfssector en iedereen die op een manier sensibiliseert op vlak van gezondheid in de Kempen. In ons werk besteden wij extra aandacht aan kansengroepen of maatschappelijk kwetsbare mensen om de gezondheidskloof te verkleinen.

Woon of werk jij in één van deze gemeenten, dan kan je bij ons terecht:

De Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, ken jij ze?

Vlaanderen wil de bevolking gezonder laten leven en ziektes voorkomen. Daarvoor is er een Vlaams preventief gezondheidsbeleid met aandacht voor gezondheidspromotie en ziektepreventie. In opdracht van de Vlaamse overheid werkt Logo Kempen mee aan de uitvoering van dit beleid en de realisatie van de gezondheidsdoelstellingen op lokaal en regionaal niveau.

De gezondheidsdoelstellingen:

Meer weten over het Vlaams preventief gezondheidsbeleid?

Aanbod

Om de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te realiseren verspreidt Logo Kempen kant-en-klare projecten, methodieken en campagnematerialen over ziektepreventie en gezondheidspromotie. Het aanbod wordt ontwikkeld samen met of door partnerorganisaties met wetenschappelijke kennis en expertise. Waar nodig stemmen we het Vlaamse aanbod af op lokale vragen en bieden we de juiste begeleiding, advies en coaching.

Het aanbod volgt 7 thema’s:

1.         Gezonde voeding en beweging

2.         Tabak, alcohol & drugs

3.         Geestelijke gezondheid

4.         Valpreventie

5.         Bevolkingsonderzoeken kankeropsporing

6.         Vaccinaties

7.         Gezondheid & milieu

Wil jij de senioren in jouw gemeente overtuigen van mogelijke valrisico’s? Ben je op zoek naar een strategie die de leerlingen op school het gebruik van tabak, alcohol of drugs ontmoedigt? Wil jij meer mensen overtuigen om deel te nemen aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker? Heb je nood aan een lespakket over het belang van frisse lucht? Wil je in het ziekenhuis een gezonde leefstijl stimuleren? Een beweegbeleid uitwerken voor jouw woonzorgcentrum? Wil je iets doen maar je weet niet wat? Starten kan door contact op te nemen met Logo Kempen.

Op zoek naar inspiratie? Bekijk onze projecten.

Team

Het team van Logo Kempen bestaat uit 11 medewerkers, elk met de juiste expertise in zijn/haar domein: één coördinator, zeven stafmedewerkers, twee administratieve krachten en één medisch milieukundige. Het team staat klaar om jou met de juiste tools te versterken bij de opzet van een gezondheidsbeleid, project, campagne, actie of evenement.

Contacteer het team van Logo Kempen

Netwerk

Onze partners vormen de bouwstenen van één groot lokaal gezondheidsnetwerk.

Logo Kempen werkt samen met heel wat partnerorganisaties, gezondheidsprofessionals en lokale terreinorganisaties. Dankzij die nauwe samenwerking beschikken we over een bagage aan wetenschappelijke kennis, expertise en ervaring over gezondheid. De kracht van de werking zit in het lokaal netwerk:  Partnerorganisaties ontwikkelen een kwalitatief aanbod en lokale terreinorganisaties gaan met het aanbod aan de slag, ook bij jou in de buurt. Logo Kempen vormt de connectie tussen al deze organisaties en bouwt de brug met lokale besturen, de zorg- en welzijnssector, huisartsen, het onderwijs en de bedrijfssector. De vlotte werking van het hele netwerk ligt aan de grondslag van een succesvolle realisatie van de gezondheidsdoelstellingen.

Logo Kempen werkt samen met de volgende organisaties of gezondheidswerkers:

 • Lokale besturen (gemeente en OCMW)
 • Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
 • Huisartsenkringen (LOK’s, HVRT, …)
 • Mutualiteiten
 • Consultatiebureau's voor het Jonge Kind
 • Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (PBW)
 • Andere organisaties of gezondheidswerkers

Wil je meebouwen aan het netwerk, contacteer ons.

Bestuur

Logo Kempen is een vzw. Het bestuur (Algemene Vergadering en Raad van Bestuur) bestaat uit een afvaardiging van de verschillende partners en ledenorganisaties uit de regio Kempen. Het bestuur legt de grote beleidslijnen en strategische doelstellingen van de werking vast.

Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen voor en bestaat uit:

 • Dhr. Pierre Goor – voorzitter
 • Dhr. Eric Versmissen – ondervoorzitter
 • Dhr. Ken Swolfs - secretaris
 • Dhr. Stefaan Voet – bestuurslid
 • Dr. Veerle Van Der Stighelen – bestuurslid
Beeldverslag Logo Kempen in 2016

 

 

 

 

Verslagen
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen