Nieuwsbrief

Verslag studiedag PREVIA: WEL-zijn of NIET-zijn op het werk?

Geestelijk gezond zijn op de werkvloer, loont dat? Wat is nodig? De PREVIA studiedag op 18 maart lokte heel wat bedrijfsmensen naar Antwerpen. De thema’s die aan bod kwamen: mentaal welbevinden, suïcide- en verslavingspreventie. Met 57 aanwezigen en interessante sprekers kijkt de organisatie erg tevreden terug op een geslaagde en inspirerende studiedag.

Lees het verslag en laat je inspireren of klik meteen door naar het overzicht van de presentaties.

Prof. Lieven Annemans opende de studiedag met zijn inzichten vanuit gezondheideconomisch standpunt. Wat loont om in te investeren voor een bedrijf? Telkens een afweging tussen de kost en de QALY’s (Quality Adjusted Life Years). Maar waar leg je de grens? Volgens de WHO is 1 QALY in België 36.000 euro waard. Zo weten we bijvoorbeeld dat investeren in lichaamsbeweging bij iedereen kosteneffectief is.

Onderzoek van Chokshi et al. (2012) leerde ons dat het inzetten op indirecte preventie door het beïnvloeden van de lichamelijke en sociale omgeving van mensen het meest kosteneffectief is. Werknemers die geen steun en hulp krijgen van hun collega’s lopen bijvoorbeeld een hoger risico op depressie.

Download presentatie

Te weinig geld voor preventie

Scandinavische landen scoren het hoogst op preventie. De vroegere Oostbloklanden scoren het minst goed. België situeert zich ergens in het midden en heeft dus nog heel wat groeimogelijkheden. Onze noorderburen scoren een 5de plaats. Het verbaast dus niet dat in België slechts 2% van het totale gezondheidsbudget naar preventie gaat. Het Europees gemiddelde is 3%.

Inzetten op preventie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Gezondheid is belangrijk in verschillende levensdomeinen. Denk maar aan onderwijs, economie, omgeving, werk. We hebben ook de hulp van bedrijven nodig in onze strijd voor meer gezondheid.

De voordelen voor een bedrijf dat inzet op preventie:

1.       Minder gestresseerde medewerkers

2.       Hogere jobtevredenheid

3.       Groter motivatie bij de medewerkers

4.       Betere relaties tussen de medewerkers

5.       Meer stimulatie van creativiteit

6.       Minder absenteïsme

7.       Minder presenteïsme

8.       Minder personeelsverloop

9.       Beter bedrijfsimago binnen het bedrijf

10.     Beter bedrijfsimago naar de buitenwereld toe

Dr. Elke Verwerft en Tine Vertommen kaderden de geïntegreerde welzijnsaanpak bij BASF Antwerpen. Zij zijn in 2008 gestart met deze oefening in hun bedrijf en vertrokken daarbij van de behoeftepiramide van Maslow. Hun beleid spitst zich op 3 pijlers: gezondheid, veiligheid en personeel. Overleg tussen deze 3 pijlers en een integrale aanpak draagt bij aan het welzijn van hun medewerkers. Anno 2016 hebben zij een zeer doordacht welzijnsaanbod dat bottom-up is gegroeid en door het directiekader ondersteund wordt. Een inspiratie voor de andere aanwezige bedrijven.

Download presentatie.

Marie-Claire Lambrechts van VAD, suïcidepreventiewerkers Stefanie Ghekiere en Ine Vermeersch gaven ook elk een toelichting over hun vakgebied.

Download presentatie.

Investeren in een hogere veerkracht op het werk?

Joeri Vannyvel, stafmedewerker Gezond Werken VIGeZ, motiveerde op zijn beurt waarom het belangrijk is om in te zetten op een hogere veerkracht op het werk.

Door de toenemende vergrijzing is er minder instroom van werkkrachten op het werk. Hierdoor werd recent onze pensioenleeftijd opgetrokken. Maar liefst 1/3e van de werkende bevolking geeft aan dat dit moeilijk vol te houden is. Vooral personeel binnen de zorgsector en horeca trekken aan de alarmbel. 1/2 vindt zijn of haar job mentaal te belastend en 1/3 vindt het fysiek te belastend.

Hoe kunnen we zorgen voor ‘werkbaar werk’?

1.  Zorg voor voldoende motiverend werk

2.  Niet te veel stress op het werk

3.  Goede balans werk-privé

4.  Geef medewerkers de kans om opleiding of vorming te krijgen zodat ze zich kunnen bijscholen

Slechts 54% van de werkende bevolking geeft aan dat aan deze 4 voorwaarden is voldaan. Werkers uit de bouw- en transportsector scoren hier opvallend laag. Werkers binnen openbare sectoren scoren dan weer het hoogste.

Presenteïsme is de hoogste kostprijs voor bedrijven bij mentaal ongezonde werknemers.

Een voorloper in onderzoek naar investeren in mentaal welbevinden bij werknemers is Finland. Zij worden het meest geconfronteerd met vergrijzing. In de jaren '70 bedachten zij een concept rond gezondheid en werkvermogen.

Beïnvloedende factoren hiervan zijn:

1.  Gezondheid: 39%

2.  Competenties: 13%

3.  Waarden, attituden en motivatie: 14%

4.  Werkomgeving: 33%

Meer weten hierover? Surf naar www.werkenaanwerkvermogen.be  of www.welfie.be. Bepaal je eigen werkvermogen. Herken knelpunten en voorkom of herstel deze!

Wil je duurzaam investeren in een gezondheidsbeleid op het werk, dan is het belangrijk om tegelijk in te zetten op verschillende interventies: educatie, pleitbezorging, zorg en begeleiding. Op www.gezondwerken.be vind je informatie over hoe je rond verschillende gezondheidsthema’s integraal kan werken binnen een bedrijf.

Download presentatie

Investeren in een hogere veerkracht op niveau van de individuele werknemer?

In 10 stappen Fit in je hoofd, goed in je vel. Dat kan je leren. Bij de Vlaamse Logo’s kan je naast verschillende promotiematerialen een workshop boeken om je medewerkers veerkrachtiger te maken.

De workshop duurt 2u. Kostprijs bedraagt 250 euro, excl. km-vergoeding.

Download presentatie

 Aan de slag rond wel-zijn en niet-zijn op het werk binnen de regio Kempen?

 Deze mensen contacteer je best:

 Je interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voor ondersteuning.

 De suïcidepreventiewerkers voor begeleiding bij het opstellen van een suïcidepreventiebeleid:
 Stefanie Ghekiere, stefanie.ghekiere@andante.be, 03/620 10 20

 De drugpreventiewerkers voor begeleiding bij het opstellen van een drugpreventiebeleid:
 Ellen Van Eynde, EllenVanEynde@cggkempen.be, 014/41 09 67

 Logo Kempen voor promotiematerialen of het reserveren van een workshop rond gezondheidspromotie:
 Jasmin Delarbre, jasmin@logokempen.be, 014/ 44 08 34

Logo Mechelen

 

Voor een overzicht van alle presentaties

Verslag: Logo Kempen, 21 maart 2016

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen