Nieuwsbrief

← Vorige

Woningonderzoek van de kwaliteit van het binnenmilieu

Je kan de medisch milieukundige van het Logo inschakelen voor een onderzoek naar het binnenmilieu van een woning of publiek toegankelijk gebouw. Met het woningonderzoek beschermt en verbetert de mmk de gezondheid van de bewoner door:

  • een risico-inschatting te maken van de impact van milieufactoren in de woning op de gezondheid van de bewoners
  • advies te geven om de gezondheidseffecten te verminderen of weg te nemen.

Het woningonderzoek heeft enkel nut als het ook voor de bewoners het doel is om hun gezondheid te beschermen of te verbeteren.

Voor wie? 

Algemene bevolking

Wie kan het woningonderzoek aanvragen?

Huisartsen, lokale ambtenaren, welzijns- of gezondheidswerkers 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen